အပူချိန်ထိန်းပါသည့် ဘုံဘိုင်ခေါင်း

COOLSHIELD

ရေခေါင်း၏ကိုယ်ထည်သည် အေးမြနေပြီး အပူလောင်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။