ဆင်ဆာပါသည့် ဘုံဘိုင်ခေါင်း

HYDROPOWER

ရေအားလျှပ်စစ်နည်းပညာကိုသုံး၍အာရုံခံ‌ရေခေါင်း အားစွမ်းအင်ပေးလည်ပတ်စေခြင်း။