မီးဖိုသုံး ဘုံဘိုင်ခေါင်း

TOUCHSENSOR

သင့်လက်ကောက်ဝတ်၊ လက် သို့မဟုတ် တံတောင်ဆစ်ဖြင့် မည်သည့်နေရာမဆို ရေခေါင်း ကို ထိလိုက်ရုံဖြင့် ရေခေါင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း။